top of page

Strategiset valinnat

Autamme tunnistamaan ja hyödyntämään asiakkuuksien piilevät mahdollisuudet ja ennakoimaan tulevat haasteet. Luomme strategisen segmentoinnin malleja ja ohjaamme valitsemaan ne asiakkuudet, jotka tuovat liiketoiminnallesi merkittävää arvoa.

Image by NEOM

Strategista segmentointia ja konsultointia 180ops Revenue Operations -alustan avulla

Teemme strategista konsultointia ja segmentointia, usein hyödyntäen ja operoiden 180ops Revenue Operations -alustan tuottamien tuloksien pohjalta. Saatte hyötyä näkemyksistämme sekä selkeistä toimenpidesuosituksista, jotka auttavat ymmärtämään eri valintojen vaikutukset ja syy-seuraussuhteet käytännön läheisesti.

180ops vertaa yrityksen omaa myyntidataa eri tasoilla, kuten asiakassegmenteittäin ja tuote- tai palvelutasolla. Lisäksi se hyödyntää ulkopuolista markkinadataa ja taloustietoa. 180ops on uraauurtava Revenue Operations alusta, joka tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman asiakkuuksien johtamiseen ja kasvattamiseen.

 

Palvelemme erityisesti B2B-yrityksiä, joilla on laaja tarjooma sekä monipuolinen asiakaskunta. Tyypilliset haasteet joita korjaamme liittyvät resurssien ennakoivaan ja tulokselliseen kohdentamiseen. Perinteinen segmentointi tai vain nykyisiin suuriin asiakkuuksiin resurssointi ei aina huomioi pienempiä, nopeamman kasvupotentiaalin omaavia yrityksiä.

  

Suosituksemme tulokset näkyvät konkreettisina toimina. Johto voi hyödyntää analyysiamme siirtämällä resursseja suurista asiakkuuksista niihin, joissa on suurempi lisä- ja ristiinmyyntipotentiaali. Toisaalta KAMilla on mahdollisuus keskittää aikaansa asiakkaisiin, joissa on tunnistettu korkea ostopotentiaali juuri nyt.

 

Ratkaisumme tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden uuden teknologian ja konsultoinnin yhdistämiseen. Kaikki suosituksemme perustuvat asiakasyrityksen omaan dataan, mikä lisää näkemystemme luotettavuutta.

 

Asiakkaidemme kertomaa

"Insight Agencyllä on selkeä metodi ja konseptit palveluiden toteuttamiseen.
He ymmärtävät, mikä on merkityksellistä ja millaisella tiedolla pystymme kehittämään omaa liiketoimintaamme."

Liiketoimintajohtaja, ICT
bottom of page