top of page

Asiakkuuksien johtaminen

Rakennamme kanssasi vakuuttavia arvolupauksia ja kehitämme asiakassuunnitelmia, jotka vastaavat asiakkaidesi yksilöllisiä tarpeita. Autamme sinua erottumaan kilpailijoistasi ja luomaan vahvoja, pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Image by ISKRA Photography

Metodeja asiakkuuksien strategiseen
johtamiseen ja kasvattamiseen

Luomme asiakkuuksien johtamismalleja strategisiin ja suuriin asiakkuuksiin. Auditoimme nykyisen asiakkuuksien hoitomallinne ja annamme suositukset sen kehittämiseen ja optimointiin. Opastamme käytännönläheisten konseptien ja mallien avulla asiakkuuksien strategiseen johtamiseen, poistamaan turhaa työtä, selkeyttämään oman tiimin rooleja ja vastuita sekä parantamaan asiakaskokemusta. Metodien avulla asiakkuuksien arvo sekä tiimisi työntekijäkokemus kasvaa.kasvaa ja tuotatte enemmän arvoa asiakkaillenne.

 

Rakennamme ja konseptoimme yritystänne ja asiakkaitanne palvelevat ja asiakasarvoa tuottavat asiakkuussuunnitelmat. Tuemme ja sparraamme yksittäisten asiakkuuksien johtamisessa ja toimimme asiakkuusjohtajan strategisena kumppanina. Metodiemme avulla asiakkuussuunnitelmat tukevat konkreettisesti tiimisi työtä arjessa. Toteuttamalla systemaattista hoitomallia ja johtamalla asiakkuuksia suunnitelmallisesti KAM luo edellytykset asiakkuuden arvon kasvulle. Asiakkuussuunnitelma muuttuu arjen työkaluksi, eikä enää pelkästään palvele sisäistä raportoinnissa johdon suuntaan.

 

Uudistamme tai luomme arvolupauksenne ja myyntiviestinne, yritys, palvelu tai myyntihanketasolla. Metodimme ansiosta arvolupaukset resonoivat joko suuremmalle joukolle tai yksittäisen myyntihankkeen päättäjille. Painotamme viestinnässä asiakkaallenne merkityksellisiä teemoja. Asiakasarvoon ja asiakaskeskeisyyteen perustuvien viestien ja todisteiden avulla voitte erottautua kilpailijoistanne ja parhaassa tapauksessa luoda kilpailuetua heihin nähden.

 

Integroimme Account Based Sellingin (ABS) ja Account Based Marketingin (ABM) metodit osaksi asiakkuuksien johtamista. Rakennamme yrityksellenne ABX-strategian tai toimintamallin, jonka avulla voitte kasvattaa strategisten asiakkuuksien tai Must Win Battle -asiakkuuksien voittoennustetta eksponentiaalisesti. ABM- ja ABS- metodiikan avulla toimenpiteiden tuottavuus kasvaa suhteessa käytettyihin resursseihin.

Asiakkaidemme kertomaa

"Selkeää arvoa tulee konsultin liiketoimintaymmärryksestä. Toimenpidesuositukset asiakkuuksien johtamiseen ovat selkeitä ja heti käyttöönotettavia."
 
Myyntijohtaja, logistiikka
bottom of page